อ่านข่าวอื่น | กลับหน้าหลัก
ขยายเวลาหนังสือผ่านแดนไทย-มาเลย์จาก 6 เดือน เป็น 1 ปี

กรุงเทพฯ -11/12/2012

รัฐบาลไทยเห็นชอบที่จะขยายเวลาหนังสือผ่านแดนระหว่างไทยและมาเลเซียจากเดิม 6 เดือน เป็น 1 ปี

นายภักดีหาญ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะขยายเวลาหนังสือผ่านแดน หรือ Border pass ระหว่างไทย และ มาเลเซีย จากเดิม 3 เดือน เป็น 1 ปี ซึ่งในอดีตก็เคยมีการขยายจาก 7 วัน เป็น 30 วันมาแล้ว

หนังสือผ่านแดนจะออกให้กับประชาชนที่อยู่ชายแดนทั้งสองประเทศ สามารถใช้เวลาเดินทางข้ามแดนไปยังทั้งสองประเทศ โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดืนทาง กำหนดขอบเขตจากเดิมเพียง 25 กิโลเมตรจากพรมแดนเท่านั้น แต่ปัจจุบัน ได้ขยายครอบคลุมไปยัง 5 จังหวัดของไทย คือ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี และ 4 รัฐของมาเลเซีย คือ เคดาห์ กลันตัน เปอร์ลิส และเปรัค (เฉพาะ ฮูลู เปรัคเท่านั้น)

อย่างไรก็ตาม รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่ระบุวันที่มีผลเริ่มบังคับใช้ เพราะต้องมีการลงนามร่วมระหว่างสองประเทศก่อน

อ้างอิงจาก http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/12/11/nation/20121211213711&sec=nation

ภาพข่าวจาก : INN NEWS